Chính sách cookie

Trang web goldenpluscasinovn.top sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chính sách này giải thích cho bạn về loại cookie chúng tôi sử dụng, mục đích sử dụng và cách bạn có thể kiểm soát cookie.

1. Cookie là gì?

Cookie là tệp nhỏ chứa một chuỗi ký tự, được lưu trong trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie cho phép trang web nhận ra bạn và ghi nhớ thông tin về phiên truy cập của bạn. Chúng cũng cho phép chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web và cung cấp các chức năng tùy chỉnh.

  • Cookie phiên bản: Chúng tôi sử dụng cookie này để nhớ thông tin về phiên truy cập của bạn, bao gồm ngôn ngữ và thiết bị của bạn.
  • Cookie chức năng: Chúng tôi sử dụng cookie này để cung cấp các chức năng tùy chỉnh trên trang web, chẳng hạn như lưu trữ thông tin đăng nhập hoặc các cài đặt cá nhân của bạn.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie này để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm các trang bạn truy cập và thời gian bạn dành trên mỗi trang. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và trải nghiệm của bạn.

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp các dịch vụ và chức năng trên trang web của chúng tôi, và để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để tùy chỉnh trang web theo nhu cầu cá nhân của bạn và hiển thị quảng cáo liên quan.

3. Quyền kiểm soát cookie

Bạn có thể kiểm soát và/hoặc xóa cookie theo ý muốn. Để làm điều này, bạn có thể tham khảo và điều chỉnh các cài đặt trong trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và một số chức năng có thể không hoạt động đúng.

Mong rằng bạn đã hiểu rõ về Chính sách cookie của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách cookie, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [email protected]