Chính sách bảo mật

goldenpluscasinovn.top cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi sử dụng trang web. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này.

2. Thông tin cá nhân thu thập

Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi thông tin liên hệ hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác có liên quan.

Chúng tôi sử dụng tài khoản Google Analytics để thu thập thông tin không định danh, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt, hệ điều hành và những trang bạn truy cập trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web.

  • Cookies: Chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin về phiên làm việc của bạn trên trang web. Cookies giúp chúng tôi nhớ các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa.
  • Đăng nhập bằng mạng xã hội: Chúng tôi cung cấp khả năng đăng nhập bằng mạng xã hội. Khi bạn sử dụng tính năng này, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ tài khoản mạng xã hội của bạn dựa trên cài đặt quyền riêng tư của bạn trên mạng xã hội đó.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ và giải quyết vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba không liên quan.

  • Quảng cáo cá nhân hóa: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp quảng cáo cá nhân hóa dựa trên sở thích và hành vi của bạn trên trang web.
  • An toàn thông tin: Chúng tôi đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử.

4. Liên kết ra ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hay điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra chính sách riêng tư của từng trang web mà bạn truy cập.

Chính sách quyền riêng tư này có thể được cập nhật từ thời gian này và chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang web thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.