Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web goldenpluscasinovn.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, thông tin, dữ liệu, hình ảnh và nội dung khác trên trang web goldenpluscasinovn.top được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, thương hiệu và quyền tác giả. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

2. Sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web goldenpluscasinovn.top, bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây hại đến trang web, gây quấy nhiễu cho người dùng khác, vi phạm quyền riêng tư hoặc gây rối loạn cho hệ thống mạng. Bạn cũng đồng ý không sử dụng trang web để truyền tải hoặc phổ biến bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật nào.

  • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba
  • Phá vỡ các quy tắc truy cập và sử dụng trang web
  • Truyền tải nội dung gây ảnh hưởng xấu đến trang web

Khi vi phạm các điều khoản sử dụng, chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web của bạn mà không cần thông báo trước.

3. Bảo mật thông tin

Bạn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của mình khi sử dụng trang web goldenpluscasinovn.top. Chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và không tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép bằng văn bản của bạn, trừ khi cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

  • Thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, email
  • Sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và cung cấp dịch vụ
  • Bảo mật thông tin cá nhân và không tiết lộ cho bên thứ ba

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống. Để làm điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối văn bản này.